Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
 12/01/22  Chăm sóc trẻ  59
Chuẩn bị giờ ăn giờ ngủ cho trẻ
 12/01/22  Kỹ năng sống  55
Hoạt động lao động của cô và trẻ
 11/01/22  Chuyên môn  49
Các bé lớp 2TA2 Cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh thực hiện vở chủ đề
 11/01/22  Chuyên môn  53
Các bé lớp 2TA2 Cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh tích cực tham gvia hoạt động góc
 11/01/22  Chuyên môn  49
Các bé lớp 2TA3 Cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh tích cực tham gvia hoạt động tạo  hình
 11/01/22  Chuyên môn  56
Hoạt động với đò vật: "Bé chơi câu cá" của các bé lớp 2TA3 cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh
 11/01/22  Chuyên môn  48
Các bé lớp 2TA1 Cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh hào hứng tham gia giờ nhận biết tập nói "  Con cá"
 11/01/22  Chuyên môn  48
Các bé lớp 2TA1 Cụm Thanh Lâm, trường Mầm non An Thịnh Chơi hoạt động góc