Chi bộ trường mầm non An Thịnh gồm 24 đồng chí đảng viên, có 1 cấp ủy gồm 1 đồng chí Bí thư và 1 đồng chí Phó bí thư, 1 đồng chí cấp ủy viên.