Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0382294938
  • Email:
   nguyenthianhc0at2lt@bacninh.edu.vn
 • Tống Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0372396977
  • Email:
   quynhanhmt2013@gmail.com
 • Trần Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0368650020
  • Email:
   tranthithamc0at1lt@bacninh.edu.vn
 • Lưu Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0383136829
 • Hoàng Thị Lừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nấu ăn
  • Điện thoại:
   0974661900
  • Email:
   hoangthilungc0at2lt@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0975098022
  • Email:
   huephambn87@gmail.com
 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0976355294