Trường mần non An Thịnh được thành lập theo quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09.08.2018 của Chủ Tịch UBNND huyện Lương Tài về việc sát nhập Trường mn An Thịnh số 1 và Trường MN An Thịnh số 2 thành Trường mầm non An Thịnh. Sau khi sát nhập nhà trường đã dần ổn định vfa đi vào hoạt động, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua của 2 nhà trường.

Nhà trường được UBND xã An Thịnh đầu tư xây dựng gồm 2 điểm trường hiện tại tổng diện tích của nhà trường là 9400m2, cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục. Khảng cách giữa 2 điểm trường là 700m, cả 2 điểm trường đều được đặt ở gần khu dân cư 7 thôn trong xã rất thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường.

Năm học 2021-2022 nhà trường có 26 nhóm lớp, trong đó 8 nhóm 24-36 tháng tuổi, 6 lớp 3-4 tuổi, 6 lớp 4-5 tuổi, 6 lớp 5-6 tuổi với hơn 700 học sinh. Nhà trường có tổng số 76 đồng chí cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó: Cán bộ quản lý 03 đc, giáo viên 53 đc; nhân viên 20 đc.