Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non An Thịnh

Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
02222210568 hoặc 0336822589
c0anthinhlt@bacninh.edu.vn