Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413651119 hoặc 0976020647
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non An Thịnh

Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
02413651119 hoặc 0976020647
c0anthinh1lt@bacninh.edu.vn