Bầu BCH khóa mới, bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kì 2019 - 2021