Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
Ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy xã An Thịnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết trung ương 5 của Ban chấp hành đảng khóa 13, Chi bộ trường MN An Thịnh đã tham gia đầy đủ và đúng thành phần
Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2022 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý cốt cán và nhân viên nấu ăn trong các trường MN với gần hai nghìn người tham gia
 04/06/22  Tin tức sự kiện  49
Tổng kết năm học 2021-2022 của khối 2 tuổi cụm mầm non Thanh Lâm
Hội thi " Sáng tạo  sách và tranh cho trẻ mầm non'' của lớp 2TA1 cụm mầm non Thanh Lâm
 03/06/22  Tin tức nhà trường  42
Tổng kết năm học 2021-2022 của khối 4 tuổi cụm mầm non Thanh Lâm
 03/06/22  Tin tức Sự kiện  21
Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng