Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413651119 hoặc 0976020647
Công tác vệ sinh phòng dịch bệnh trong nhà trường
Giúp người dân bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh virus Corona
HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN AN THỊNH
LỄ GẶP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG