Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  52
Cô giáo Trần Thị Thu hướng đẫn trẻ học tại nhà, hoạt động: Giáo dục âm nhạc vận động minh họa bài hát "Cá vàng bơi"
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  45
Cô giáo Nguyễn Thị Quyến, hướng đẫn trẻ học tại nhà, hoạt động  tạo hình "Nặn chú gà con"
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  47
Cô giáo Trần Thị Thu, hướng đãn trẻ học tại nhà hoạt động: Làm quen với toán "Xác định vị trí phía phải, phía trái của đối tượng khác có sự định hướng"
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  45
Cô giáo Nguyễn Thị Quyến hướng dẫn trẻ học ở nhà, hoạt động: Làm quen văn học, truyện "Chú dê đen"
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  46
Cô giáo Phùng Thị Chang hướng dẫn trẻ học tại nhà, hoạt động: Tạo hình "Cắt dán con cá"
 18/01/22  Hoạt động ngoài giờ  48
Cô giáo Trần Thị Thu hướng đẫn trẻ học tại nhà, hoạt động: Làm quen chữ cái b-d-đ