Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
 03/06/22  Tin tức nhà trường  42
Tổng kết năm học 2021-2022 của khối 4 tuổi cụm mầm non Thanh Lâm
 03/06/22  Tin tức nhà trường  18
Hội thi " Sáng tạo  sách và tranh cho trẻ mầm non'' của khối 4 tuổi cụm mầm non Thanh Lâm
 18/01/22  Tin tức nhà trường  36
Chuẩn bị tốt những điều kiện phòng chống dịch covid-19 tại trường. Trong giờ đón trả trẻ cô giúp trẻ và  phụ huynh đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay trước khi vào trường và nhắc nhở phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang. 
 18/01/22  Tin tức nhà trường  37
Hoạt động học có chủ đích của trẻ 3 tuổi